Â-set-pai-kiông-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-set-pai-kiông-ngî

Â-set-pai-kiông-ngî (Azərbaycan dili, آذربايجان ديلی) su̍k-yî Â-ngì-thai Ngî-ne nàm-chṳ̂ Thut-kiâ Ngî-chhu̍k, lâu Thú-ngí-khì-ngî yû chṳ̂n-thai ke lièn-kiê, he Â-set-pai-kiông ke kôn-fông ngî-ngièn. Chhôi sâm-chhiên-van Â-set-pai-kiông-ngî sṳ́-yung-chá chûng, chṳ-séu lióng-chhiên van ngìn chhai Yî-làn, chhit-pak van ngìn chhai Â-set-pai-kiông, chhôi khì-thâ káu séu-su ke sa-khiùn ya-yû thai-yok pat-sṳ̍p van ngìn sṳ́-yung Â-set-pai-kiông-ngî. Chhôi Yî-làn sṳ́-yung ke Â-set-pai-kiông-ngî su-tó Pô-sṳ̂-ngî ke yáng-hióng.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Chhṳ̀-ki[編寫]

Sṳ-mû péu[編寫]

Chu-sṳt[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Â-set-pai-kiông-ngî Wikipedia