Fùng-sàng-khiùn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fùng-sàng-khiùn.
Fùng-sàng-khiùn.

Fùng-sàng-khiùn (洪城郡, Chêu-siên-ngî: 홍성군) he Hôn-koet Chûng-chhîn Nàm-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 443.5 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 89,174-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]