Hiû-sṳ̂-tûn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Hiû-sṳ̂-tûn.

Hiû-sṳ̂-tûn (Yîn-ngî: Houston) he Mî-koet Tet-khiet-sat-sṳ̂-chû ke thi-yit thai-sàng, chhiòn Mî-koet thi-si thai-sàng, Me̍t-sî-kô-vân yèn-ngan chui-thai ke kîn-chi chûng-sîm. Mien-chit tha̍t-tó 1,440 phìn-fông kûng-lî. Hiû-sṳ̂-tûn yî sa̍k-yù, hòng-khúng kûng-ngia̍p lâu yun-hò vùn-miàng sṳ-kie. Hiû-sṳ̂-tûn-kóng he sṳ-kie thi-liuk thai kóng-héu.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Thi-hìn[編寫]

Hì-hèu[編寫]

kîn-chi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[編寫]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[編寫]

Chhòn-mòi[編寫]

Lî-hàng[編寫]

Kûng-yèn[編寫]

Mî-sṳ̍t[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Kî-chhòng[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Siông-kôan Lièn-kiet[編寫]

Yû-hó Sàng-sṳ[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫]