Kô-yòng-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kô-yòng-sṳ.
Kô-yòng-sṳ.

Kô-yòng-sṳ (高陽市, Hôn-ngî: 고양시) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 267.29 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 1,073,069-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]