Màu-li-thap-nì-â

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Màu-li-thap-nì-â
Flag of Mauritania.svg [[Image:|100px]]
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Kông-yùng, Yû-oi, Tsṳn-ngi
koet-kô:Màu-li-thap-nì-â koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationMauritania.svg
sú-tû Nò-khiet-séu
Chui-thai sàng-sṳ Nò-khiet-séu
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Màu-li-thap-nì-â-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ kiûn-sṳ tsôn-tsṳn
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mr
koet-chi thien-fa khî-ho +222

Màu-li-thap-nì-â he Fî-chû sî-phu koet-kâ tsṳ̂-yit. 1960-ngièn thot-lì Fap-koet thu̍k-li̍p. Tshit sṳ-ki Â-lâ-pak-ngìn lòi-to liá-piên kien-li̍p fûng-kien vòng-koet. Sṳ̍p-ńg sṳ-ki khôi-sṳ́, lièn-siu̍k pûn Phù-thò-â, Hò-làn lâu Yîn-koet tshṳ̍t-mìn. 1912-ngièn sṳ̀n-vì Fap-koet tshṳ̍t-mìn-thi.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Tshung-yeu sàng-tsṳ́n[編寫]