Nèn-ye̍t-khiùn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Nèn-ye̍t-khiùn.

Nèn-ye̍t-khiùn (寧越郡, Hôn-ngî: 영월군) he Hôn-koet Kông-ngièn-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 1,127.36 phìn-fông kûng-lî, 2000-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 45,287-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]