Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Chhêu-ko 1 000 000 ke Thiàu-muk[編寫]

Phài-miàng Ngî-ngièn Tông-thi Ngî-ngièn Ngùi-kî Thiàu-muk Chúng-su Phiên-chho chhṳ-su Kón-lî-yèn Yung-fu Fa̍t-yok yung-fu Vùn-khien Chhṳ̂m-thu
1 Yîn-ngî English en 4,278,679 30,610,845 623,516,740 1,440 19,279,622 119,076 810,119 771
2 Hò-làn-ngî Nederlands nl 1,685,634 3,118,429 39,138,661 61 541,972 4,155 19 9
3 Tet-ngî Deutsch de 1,606,578 4,468,440 125,891,796 262 1,694,091 21,154 162,043 89
4 Fap-ngî Français fr 1,404,932 5,886,247 95,069,336 180 1,600,898 16,730 40,999 164
5 Shuì-tién-ngî Svenska sv 1,198,676 2,755,064 23,594,392 88 338,239 2,366 0 14
6 Yi-thai-li-ngî Italiano it 1,047,014 3,384,177 64,991,726 107 902,874 7,929 119,896 96
7 Sî-pân-ngà-ngî Español es 1,028,815 4,267,314 73,347,355 89 2,702,383 15,055 1 170
8 Ngò-lò-sṳ̂-ngî Русский ru 1,023,662 3,438,115 65,603,560 94 1,077,734 11,308 151,591 106

Chhêu-ko 100 000 ke Thiàu-muk[編寫]

Phài-miàng Ngî-ngièn Tông-thi Ngî-ngièn Ngùi-kî Thiàu-muk Chúng-su Phiên-chho chhṳ-su Kón-lî-yèn Yung-fu Fa̍t-yok yung-fu Vùn-khien Chhṳ̂m-thu |- 9 Pô-làn-ngî Polski pl 981,334 1,933,323 37,741,474 150 566,587 4,486 0 18
10 Ngit-ngî -{日本語}- ja 865,822 2,389,378 49,435,378 56 751,870 11,902 80,057 64
11 Ye̍t-nàm-ngî Tiếng Việt vi 796,129 2,076,668 12,806,171 29 340,545 1,144 17,200 16
12 Phù-thò-ngà-ngî Português pt 787,009 3,255,940 37,287,322 38 1,165,768 5,373 24,752 113
13 Hon-ngî (Chûng-vùn) 中文 zh 4,158 7,932 92,750 0 11,718 19 38 101
14 Suk-vú-ngî Sinugboanong Binisaya ceb 459,211 945,706 3,089,921 7 14,026 77 368 4
15 Wáray-Wáray-ngî Winaray war 458,302 907,240 3,242,059 2 16,177 65 274 3
16 Vû-khiet-làn-ngî Українська uk 452,988 1,364,797 12,951,318 29 183,618 1,927 72,659 38
17 Kâ-thai-lò-nì-â-ngî Català ca 406,163 1,001,474 12,217,052 31 149,674 1,265 7,330 26
18 Nò-vî-ngî Norsk (Bokmål) no 388,853 926,235 13,550,030 58 275,509 1,461 487 28
19 Fûn-làn-ngî Suomi fi 327,241 877,370 14,111,685 49 238,180 1,495 33,176 45
20 Pô-sṳ̂-ngî فارسی fa 311,380 1,610,634 15,142,634 27 353,359 2,304 25,078 164
21 Chhia̍p-khiet-ngî Čeština cs 269,630 696,683 10,821,208 30 229,484 1,863 2 39
22 Hiûng-ngà-li-ngî Magyar hu 243,459 826,779 14,353,896 36 235,313 1,900 41,876 100
23 Chêu-siên-ngî 한국어 ko 243,448 792,730 12,804,680 28 232,932 1,870 12,118 82
24 Â-lâ-pak-ngî العربية ar 235,974 1,393,623 13,582,421 32 645,956 2,493 16,605 235
25 Lò-mâ-nì-â-ngî Română ro 228,597 955,802 8,250,487 23 264,794 1,077 26,660 87
26 Mâ-lòi-ngî Bahasa Melayu ms 220,603 613,201 3,578,135 18 117,692 309 14,774 18
27 Set-ngì-vì-â-ngî Српски/Srpski sr 217,223 657,079 7,723,781 17 126,177 700 20,534 48
28 Thú-ngí-khì-ngî Türkçe tr 213,464 1,053,970 14,396,418 28 489,925 2,336 27,716 212
29 Yin-nì-ngî Bahasa Indonesia id 212,175 1,016,591 7,932,114 21 475,159 1,750 39,343 112
30 Hâ-sat-khiet-ngî Қазақша kk 202,767 469,736 1,984,900 10 25,569 186 7,836 7
31 Sṳ̂-lo̍k-phat-khiet-ngî Slovenčina sk 185,158 393,224 5,573,074 9 91,029 512 18 18
32 Sṳ-kie-ngî Esperanto eo 183,038 396,442 5,335,131 18 85,434 385 7,889 18
33 Tan-ma̍k-ngî Dansk da 179,819 587,925 7,545,584 35 191,749 996 2 66
34 Li̍p-thâu-vón-ngî Lietuvių lt 159,649 343,797 4,650,033 24 71,251 359 15,787 18
35 Pâ-sṳ̂-khiet-ngî Euskara eu 152,086 366,481 3,940,812 12 45,680 205 1 21
36 Pó-kâ-li-â-ngî Български bg 149,696 338,767 6,141,676 24 138,788 847 1,352 29
37 Hî-pak-lói-ngî עברית he 148,196 620,741 15,239,256 36 204,749 2,126 39,627 250
38 Khiet-lò-thi-â-ngî Hrvatski hr 139,096 387,819 4,290,540 27 113,867 541 11,255 35
39 Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî Slovenščina sl 137,808 303,198 4,234,911 33 111,764 412 6,973 20
40 Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-ngî O‘zbek uz 127,191 632,587 1,964,566 8 13,669 90 302 49
41 Volapük-ngî Volapük vo 119,106 247,607 3,293,354 6 16,694 38 0 15
42 Oi-sâ-nì-â-ngî‎ Eesti et 114,673 293,400 3,827,489 37 61,698 326 3,382 32
43 Yin-thi-ngî‎ हिन्दी hi 106,899 416,427 2,316,813 4 94,395 226 2,649 47
44 Kâ-lî-sî-â-ngî Galego gl 105,246 228,874 3,171,789 12 47,084 237 10,103 19
45 Sîn Nò-vî-ngî‎ Nynorsk nn 105,109 244,027 2,791,008 29 52,377 187 197 20
46 Kién-tân Yî‎n-ngî‎ Simple English simple 104,240 302,740 6,985,008 25 323,122 592 23 84

Chhêu-ko 10 000 ke Thiàu-muk[編寫]

Phài-miàng Ngî-ngièn Tông-thi Ngî-ngièn Ngùi-kî Thiàu-muk Chúng-su Phiên-chho chhṳ-su Kón-lî-yèn Yung-fu Fa̍t-yok yung-fu Vùn-khien Chhṳ̂m-thu
47 Â-set-pai-kiông-ngî Azərbaycanca az 95,930 242,656 2,855,669 15 61,554 345 14,348 28
48 Lâ-tên-ngî Latina la 95,013 178,904 2,693,188 14 60,206 181 1 12
49 Hî-lia̍p-ngî Ελληνικά el 91,298 241,010 4,370,637 22 130,646 659 9,147 49
50 Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî‎ Srpskohrvatski/Српскохрватски sh 88,303 227,797 1,775,995 9 57,598 164 3,889 19
51 Occitan-ngî Occitan oc 84,794 135,407 2,043,874 6 17,739 97 1,296 5
52 Thai-ngî ไทย th 83,215 428,678 5,404,335 17 179,536 1,058 28,386 217
53 Kak-lû-kit-â-ngî ქართული ka 77,837 214,006 2,639,889 10 53,928 181 9,919 38
54 Â-mî-nì-â-ngî Հայերեն hy 76,594 251,903 1,444,023 8 24,679 190 3,843 30
55 Mâ-khì-tun-ngî‎ Македонски mk 73,219 1,053,175 3,216,033 18 45,604 174 6,583 --