Ngi-chṳn-fú-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngi-chṳn-fú-sṳ.
Ngi-chṳn-fú-sṳ.

Ngi-chṳn-fú-sṳ (議政府市, Hôn-ngî: 의정부시) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 81.59 phìn-fông kûng-lî, 2006-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 417,915-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]