O-kú-sṳ̂-tû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Statue-Augustus.jpg

O-kú-sṳ̂-tû (屋大維/奧古斯都,Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus, chhièn 63 ngièn - 14 ngièn) he Lò-mâ Ti-koet khôi-koet kiûn-chú, thúng-chhṳ Lò-mâ 43 ngièn. Kî sûi-yèn pó-chhṳ̀ liâu Lò-mâ khiung-fò ke péu-mien hìn-sṳt, than sṳ̍t-chi siong he thu̍k-chhài-chá. Kî kiet-suk liâu yit-ke sṳ-ki ke nui-chan, sṳ́ lò-mâ chin-ngi̍p liâu siông-tông chhòng ke yit-thon fò-phìn, fàn-yùng ke sṳ̀-khì.

O-kú-sṳ̂-tû he khái-sat ke yông-chṳ́. Chhièn 43 ngièn, thùng Ôn-tûng-nì, Lùi-pit-tha̍t kiet-sṳ̀n heu-sâm-thèu thùng-mèn, tá-phai khiung-fò-phai kui-chhu̍k. Chhièn 36 ngièn kî pok-tho̍t Lùi-pit-tha̍t ke kiûn-khièn, chhai Â-khiet-thù hói-chan tá-phai Ôn-tûng-nì, sêu-me̍t Thok-le̍t-me̍t vòng-chhèu. Chhièn 36 ngièn tet-to O-kú-sṳ̂-tû chhṳ̂n-ho, kien-li̍p chôn-chṳ ngièn-sú chṳn-chhṳ.