Phàng-hên-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Phàng-hên-chû.

Phàng-hên-chû (彭亨州, Mâ-lòi-ngî: Pahang) he Mâ-lòi-sî-â chui-thai ke chû-su̍k, chû sú-fú vi Kôan-tan. Mâ-lòi-sî-â pan-tó chui-kô sân-fûng Thai-hon-sân, vi-yî Phàng-hên-chû pet-phu, mien-chit 35,964 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,448,000.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Yun-sû[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Chú-yeu sàng-sṳ[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Mî-sṳ̍t[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]