Sàng-phu Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Sàng-phu Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (城步苗族自治縣) he Chûng-koet Fù-nàm-sén Chàu-yòng-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]