Sân-khiéu-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sân-khiéu-yen

Sân-khiéu-yen he Ngi̍t-pún Chûng-koet Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit6112.24 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,471,570-ngìn.