Sîn-chuk-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn-chuk-sṳ

Sîn-chuk-sṳ he Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén sî-pet-phu ke yit-ke sén-hot-sṳ, Thòi-vân thi-khî thi-tshit thai tû-sṳ, ngìn-khiéu si-sṳ̍p van. Hon-ngìn yû ne-thúng ke khôi-khén tshiùng Sṳ̍p-pat sṳ-ki tshû-khì khôi-sṳ́. Sîn-tsuk-sṳ yit-tshṳ̍t he tông-thi ke hàng-tsṳn tsûng-sîm lâu sên-fa̍t-khiên tsûng-sîm sàng-sṳ, Sîn-tsuk Khô-ho̍k Kûng-ngia̍p Yèn-khî sat-li̍p tsṳ̂-heu sṳ̀n-vì Thòi-vân ke kô khô-kî tsṳ́n.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]