Sùn-tho-tsûng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sùn-tho-tsûng

Sùn-tho-tsûng (Methodism) fe̍t-tsá Ví-lî-tsûng he Kî-tuk-kau Sîn-kau tsú-yeu tsûng-phai tsṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

1738-ngiènYîn-koet-ngìn Yok-hon Ví-sṳ̂-lî lâu thi-hiûng Chhà·lî Ví-sṳ̂-lî tshai-yî Lùn-tûn tshóng-li̍p. Ngièn-lòi su̍k-yî Sṳn-kûng-fi nui ke yit-phai, heu-tak tshiam-tshiam-é thu̍k-li̍p. Sùn-tho-tsûng tshung-sṳ tshai hâ-tshèn khiùn-tsung chûng tsin-hàng tshòn-kau fa̍t-thung. Tsú-yeu fûn-phu tshai-yî Yîn-Mî tén koet. Kau-fi tsú-tsông sṳn-kiet sên-fa̍t lâu kói-san sa-fi. Tshai Mî-koet thu̍k-li̍p heu, Mî-koet Sùn-tho-tsûng thot-lì Sṳn-kûng-fi yì-yèn tsû-sṳ̀n thu̍k-li̍p ke kau-fi.