Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî thi-khî.

Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî (slovenski jezik), su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k, he Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â ke kôn-fông ngî-ngièn, chhai chhiòn-khiù yû yok lióng-pak-van sṳ́-yung-chá.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Sṳ-mû[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Chu-sṳt[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî Wikipedia