Set-ngì-vì-â-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Set-ngì-vì-â-ngî sṳ́-yung thi-khî.

Set-ngì-vì-â-ngî (Cрпски/Srpski) he Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k Nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, Štokavian fông-ngièn ke khì-chûng chṳ̂-yit ke phêu-chún, chṳ̂-chhièn ke phêu-chún chhṳ̂n-cho Set-ngì-vì-â Khiet-lò-thi-â-ngî。Set-ngì-vì-â-ngî chú-yeu chhai Set-ngì-vì-â, Mùng-thi̍t-nui-kô-lò, Pô-sṳ̂-nì-â lâu khì-thâ thi-fông ke Set-ngì-vì-â-ngìn sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Sṳ-mû[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Chu-sṳt[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Set-ngì-vì-â-ngî Wikipedia