Tet-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
DeutschsprachigeWelt.png

Tet-ngî fe̍t-tsá Tet-vùn he Yin-Êu Ngî-ne Ngit-ngí-man ngî-tshu̍k Sî Ngit-ngí-man ngî-tsṳ̂ ha ke yit-tsúng Ngî-ngièn. Tet-ngî khiung-thùng phêu-tsún-ngî ke hìn-sàng khó-yî tûi-suk to Mâ-tên Lu-tet ke Sṳn-kîn fân-yi̍t-pún. Tet-ngî he yit-yi tô-ngìn sṳ́-yung ke mû-ngî; tsui-tshû tshai Tet-koet, O-thi-li, Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên, Lù-sêm-pó tén-tén thi-khî sṳ́-yung.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Lui-phe̍t[編寫]

Thi-lî fûn-phu[編寫]

Fông-ngièn[編寫]

Ngî-yîm[編寫]

Vùn-fap[編寫]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[編寫]

Tsu-sṳt[編寫]

Tshâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tet-ngî Wikipedia