Tsêu-siên-tshu̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Tsêu-siên-tshu̍k (朝鮮族, Tsêu-siên-fa: 조선족) he Tûng-Â tsú-yeu mìn-tshu̍k tsṳ̂-yit. Tsêu-siên-tshu̍k tsú-yeu fûn-phu tshai Tsêu-siên Pan-tó ke Pet-Hôn lâu Nàm-Hôn, Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂ yén-tûng thi-khî yî-khi̍p Ngit-pún tén-tén sṳ-kie kok-thi. Tshai Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kin-nui ke Tsêu-siên-tshu̍k he Chûng-koet ke yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k.