Vì-tô-li-â-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Vì-tô-li-â-chû.
Victoria (Australia) coa.gif
Flag of Victoria (Australia).svg

Vì-tô-li-â-chû (維多利亞州, Yîn-ngî: State of Victoria) he Àu-chû ke chû, vi-yî Àu-chû Thai-liu̍k tûng-nàm-tôn, chhiòn-chû hien-kîm va̍k-fûn vi 79-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet. Vì-tô-li-â-chû mien-chit 237,629 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu vi Àu-chû thi-ngi thai. Sú-fú Me̍t-ngì-pún vi Àu-chû thi-ngi thai sàng-sṳ. Vì-tô-li-â-chû su-yû "fâ-yèn-chû" (The Garden State) ke mî-yì.


Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Melbourne skyline.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]