跳至內容

Au-mùn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Àu-mùn)
Liá-piên "Au-mùn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳門" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî
中華人民共和國澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî ke khì
khî-khì
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî ke kôn-fông yin-chông
khî-fî
Chú-khièn koet-kâ Chûng-koet
Hàng-chṳn chûng-sîm Au-mùn Pan-tó
Kôn-fông ngî-ngièn Hon-ngî, Phù-thò-ngà-ngî
sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn Ye̍t-ngî
Chṳn-fú Sa-fi chú-ngi koet-kâ ke hàng-chṳn khièn-li̍t piong-hâ (yit-koet lióng-chṳ)
• Hàng-chṳn chóng-kôn
Fo Yit-sṳ̀n
• Hàng-chṳn fap-vu-sṳ̂-chóng
Chông Yún-chhûn
• Li̍p-fap-fi chú-sit
Kô Khôi-hièn
• Chui-kô fap-kôn
Chhèm Ho-fî
Li̍p-fap kî-koân Li̍p-fap-fi
Koet-kâ Thoi-péu
12
29
Mien-chit
• Chúng-khiung
115.3 km2 (44.5 sq mi)
• Súi-vet (%)
73.7
Ngìn-khiéu
• 2020-ngièn kû-kie
682,800 (thi 166 miàng)
• Me̍t-thu
21,340/km2 (55,270.3/sq mi) (thi 1 miàng)
GDP (PPP) 2020-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Decrease$40 sṳ̍p-yi (thi 115 miàng)
• Phìn-kiûn
Decrease$58,931 (thi 9 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2020-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Decrease$26 sṳ̍p-yi (thi 100 miàng)
• Phìn-kiûn
Decrease$38,769 (thi 23 miàng)
Gini (2013-ngièn) 35
chûng
HDI (2019-ngièn) Increase 0.922
tông kô · thi 17 miàng
Chhièn Au-mùn pataca (MOP)
Sṳ̀-khî UTC+8 (MST)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd-mm-yyyy
yyyymmdd
Kâ-yung thien-ngièn 220 V–50 Hz
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +853
Táng-kip Mióng-vet .mo
.澳門
.澳门

Au-mùn (澳門, Phù-thò-ngà-ngî: Macau), chhiòn-chhṳ̂n Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng Au-mùn Pan-tó pet-mien lâu Chûng-koet nui-thi lièn-chiap, yì-yèn Thún-chái lâu Lu-fàn pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke lì-tó, than-he heu-khì thiàm-hói kûng-chhàng-sṳ̂ vàn-chhiòn lièn-chiap lióng-ke lì-tó chhṳ̂n-cho Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu Hiông-kóng khî-lì 30 kûng-lî.