Au-mùn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Àu-mûn)
跳至導覽 跳至搜尋
Àu-mûn
Àu-mûn Pan-tó ví-sên thù-phién.
Au-mùn
Au-mùn
Au-mùn
Flag of Macau.svg
Liá-piên "Au-mùn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"澳門" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Au-mùn (澳門, Phù-thò-â-ngî: Macau), tshiòn-tshṳ̂n "Au-mùn Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî" he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet hot-hâ ke lióng-ke Thi̍t-phe̍t Hàng-tsṳn-khî tsṳ̂-yit, khì-tsûng Au-mùn Pan-tó pet-mien lâu Chûng-koet nui-thilièn-tsiap, yì-yèn Thún-tsái lâu Lu-fàn pún-sṳ̂n he lióng-ke fûn-lì ke lì-tó, than-he heu-khì thiàm-hói kûng-tshàng-sṳ̂ vàn-tshiòn lièn-tsiap lióng-ke lì-tó tshṳ̂n-tso Lu-thún-sàng ke thi-thon. Tûng-mien lâu Hiông-kóng khî-lì sâm-sṳ̍p kûng-lî.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]