Â-chhè Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-chhè Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî.
Â-chhè

Â-chhè Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî (亞齊特別行政區, Yin-nì-ngî: Nanggröe Aceh Darussalam) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]