Â-pí

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-pí
Â-pí

Â-pí (亞庇, Mâ-lòi-ngî: Kota Kinabalu) he Mâ-lòi-sî-â Sâ-pâ-chû ke sú-fú. Mâ-lòi-sî-â thu̍k-li̍p chṳ̂-chhièn pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Jesselton. Kîn-kí chhòn-sot Â-pí he Mâ-lòi-ngî chûng "" ke yi-sṳ. Pâu-hàm chû-vì ke sàng-chṳ́n khiung-yû chhit-sṳ̍p-van ngìn. Liá-piên ke Mâ-lòi-sî-â fà-ngìn sṳ́-yung Hak-kâ-ngî.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

KK Sutera Panorama.jpg


Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]