Émile Zola

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Émile Zola

Émile François Zola (1840-ngièn 4-ngie̍t 2-ngit – 1902-ngièn 9-ngie̍t 29-ngit) he Fap-koet ke yit chak chok-kâ.