Siông-kôan kiên-kó

跳至導覽 跳至搜尋

邇一隻特殊頁面列示所分出嘅一隻頁面之鏈接到頁面嘅最近更改(或者是對於指定分類嘅成員)。 在汝嘅監視列表肚嘅頁面會用粗體顯示。

Chui-khiûn kiên-kói sién-hong Chán-sṳ chui-khiûn 1 | 3 | 7 | 14 | 30-ngit nui chui-sîn ke 50 | 100 | 250 | 500 chhṳ kói-thûng.
Ám yí-kîn tên-ngi̍p ke yung-fu | Ám nit-miàng yung-fu ke phiên-siá | Ám ngài-ke phiên-siá | Chán-sṳ kî-hi-ngìn ke phiên-siá | Ám細微編寫 | 顯示 頁面分類 | Chán-sṳ Wikidata
Chán-sṳ chhiùng 2022年8月13日 (Lî-pai-liuk) 20:46 yî-lòi ke sîn kiên-kói
   
Ya̍p-mien miàng:
縮寫列表:
Wikidata phiên-siá
Sîn
Liá-ke phiên-siá kien-li̍p sîn ya̍p (chhâm-siòng sîn ya̍p)
se-mì
Liá-he yit-chak se-mì siû-kói
Liá-chhṳ phiên-siá he yù kî-hi-ngìn chin-hàng
(±123)
Kâi ya̍p-mien kiên-kói ke thai-séu (vi-ngièn-chû)
臨時監視頁面

2022年8月13日 (Lî-pai-liuk)