"Sṳ-kie Mo-yi Chûng-sîm" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Néu-Yok Sṳ-kie Mo-yi Chûng-sîm to Sṳ-kie Mo-yi Chûng-sîm
[[File:World Trade Center, New York City - aerial view (March 2001).jpg|right|thumb|350px|Néu-Yok Sṳ-kie Mo-yi Chûng-sîm]]
'''Néu-Yok Sṳ-kie Mo-yi Chûng-sîm''' ([[1973-ngièn]]-[[2001-ngièn]] kiú-ngie̍t sṳ̍p-yit-ngit) ngièn-pún he [[Mî-koet]] [[Néu-Yok]] ke thi-phêu tsṳ̂-yit, tshai [[Néu-Yok]] [[Màn-hâ-tun-tó]] song, 2001-ngièn kiú-ngie̍t sṳ̍p-yit-ngitfat-sên ke [[Kiú-yit-yit Sip-kit Sṳ-khien]] chûng tó-thap.
 
[[Category:Mî-koet]]
3,854

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân