"Sên-hi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Sên-hi''' (星系) he chṳ́ só-yû hèn-sên-hi lâu chhṳ̀m-thú (chhiong sên-yùn) chû-sṳ̀n ke yun-hàng ne-thúng. Ngiùng-hò he sên-hi lî-tú ke y...
(Sîn hong-mien: '''Sên-hi''' (星系) he chṳ́ só-yû hèn-sên-hi lâu chhṳ̀m-thú (chhiong sên-yùn) chû-sṳ̀n ke yun-hàng ne-thúng. Ngiùng-hò he sên-hi lî-tú ke y...)
(無差異)
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân