"Sên-hi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sên-hi''' (星系) he chṳ́ só-yû hèn-sên-hi lâu chhṳ̀m-thú (chhiong sên-yùn) chû-sṳ̀n ke yun-hàng ne-thúng. Ngiùng-hò he sên-hi lî-tú ke y...)
 
 
'''Sên-hi''' (星系) he chṳ́ só-yû [[hèn-sên-hi]] lâu chhṳ̀m-thú (chhiong [[sên-yùn]]) chû-sṳ̀n ke yun-hàng ne-thúng. [[NgiùngNgiùn-hò]] he sên-hi lî-tú ke yit chúng.
 
[[Category:Thiên-vùn-ho̍k]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân