"Florida Pan-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Fu̍t-lò-lî-tha̍t Pan-tó to Florida Pan-tó
 
[[File:Florida_satelliet.jpg|right|thumb|350px|Fu̍t-lò-lî-tha̍tFlorida Pan-tó.]]
'''Fu̍t-lò-lî-tha̍tFlorida Pan-tó''' vi yî [[Mî-koet]] tûng-nàm-phu ke Pan-tó, mien-chit 151600 [[phìn-fông kûng-lî]]. Liá-thi sṳ̀n-sán [[kam-kit]] khi̍p sṳ-chhoi, pin vì [[Fu̍t-lò-lî-tha̍t-chûFlorida]] ke chú-yeu chû-sṳ̀n phu-fûn. Fu̍t-lò-lî-tha̍tFlorida Pan-tó fûng-kông mì-ngìn , yû [[Chûng-lí-thân]], Thai-chàu-chhe̍t tén tî-miàng kín-tiám.
 
[[Category:Fu̍t-lò-lî-tha̍t-chûFlorida]]
3,863

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân