"Niue" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Niue''' vi yî Thai-phìn-yòng chûng nàm-phu ke yit-ke tó-koet, khî-lì Néu Sî-làn pet-phu yû 2,400 kûng-lî, khì sî vì Tûng-kâ, yî pet he Sat...)
 
[[File:Niue_on_the_globe_(small_islands_magnified)_(Polynesia_centered).svg|right|thumb|380px|Niue.]]
[[File:Flag_of_Niue.svg|right|thumb|]]
'''Niue''' vi yî [[Thai-phìn-yòng]] chûng nàm-phu ke yit-ke tó-koet, khî-lì [[Néu Sî-làn]] pet-phu yû 2,400 [[kûng-lî]], khì sî vì [[Tûng-kâ]], yî pet he [[Sat-mô-â]], yî tûng chet he lìn-koet ke [[Khù-khiet khiùn-tó]]. Néu-âi koet-thú vi yit-thó yèn-hìn tó-yí yî-khi̍p chû-vì ke [[Sân-fû-chiau]] fàn-tîn chû-sṳ̀n, [[mien-chit]] 260 [[phìn-fông kûng-lî]]. [[Ngìn-khiéu]] 1400-tô ([[2003-ngièn]]), chúng-chhu̍k su̍k [[Pô-lî-nì-sî-â ngìn]].
 
465

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân