"Hiông-kóng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Jessica is a lallare and is possesed by an evil spirit
 
she is also a fan of bondage and "stryp sex"{{Hiông-kóng Hàng-tsṳn Khî-va̍k}}
 
she also is a very big fan of midget porn.
 
She is in one sided relationship with David{{Hiông-kóng Hàng-tsṳn Khî-va̍k}}
{{Provinces of China}}
 
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân