"Sóc Trăng (sṳ)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Hiuk-tsin-sṳ to Sóc Trăng (sṳ)
 
[[File:Soc Trang.JPG|right|thumb|300px|Hiuk-tsin-sṳSóc Trăng]]
'''Hiuk-tsin-sṳSóc Trăng''' (蓄臻市, Sóc Trăng) he [[Ye̍t-nàm]] [[Hiuk-tsin-Sóc Trăng|Sóc Trăng sén]] [[sén-fi]].
 
[[Category:Ye̍t-nàmSóc Trăng]]
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân