"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
|}}
{{Hakka-TW|0|中華人民共和國}}<br />
'''Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet''' (中華人民共和國) he vi-yî [[Â-chû]] tûng-phu, [[Thai-phìn-yòng]] sî-ngan ke [[Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], sú-tû [[Pet-kîn]], liâng-thú mien-chit yok 960 [[phiàng-fông kûng-lî]], he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.
 
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he tân-yit-chṳ koet-kâ. Kî chui-chhû ke chûng-yông chṳn-fú -- chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú yî 1949-ngièn 10-ngie̍t 1-ngit siên-ko sṳ̀n-li̍p. Chhiòn-koet fûn-vì 23 ke sèn, 5 ke chhṳ-chhṳ-khî, 4 ke chhṳ̍t-hot-sṳ lâu 2 ke [[thi̍t-phe̍t hàng-chṳn-khî]]([[Hiông-kóng]], [[Àu-mûn]] kîn-kí [[yit-koet lióng-chhṳ]] sṳ̍t-hàng kô-thu chhṳ-chhṳ), kiûn chhṳ̍t-su̍k chûng-ông ngìn-mìn chṳn-fú. Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet khiam-ko 5 ke thi-lî sṳ̀-khî, yî [[Pet-kîn sṳ̀-kiên]] (UTC+8) vì phêu-chún sṳ̀-kiên.
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân