"Calabria" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Khà-là-pu-lî-â to Calabria
 
[[File:Calabria_in_Italy.svg|right|thumb|390px|Khà-là-pu-lî-âCalabria.]]
[[File:Flag_of_Calabria.svg|right|thumb|]]
[[File:Cliff_at_Tropea,_Italy,_Sep_2005.jpg|right|thumb|390px|Khà-là-pu-lî-âCalabria.]]
[[File:Mont_Pollino.JPG|right|thumb|390px|Khà-là-pu-lî-âCalabria.]]
''' Khà-là-pu-lî-âCalabria ''' ([[Yi-thai-li-ngî]]: Calabria {{IPA-it|kaˈlaːbrja}}), chhiùng chhièn chhṳ̂n-vì “Brutium”"Brutium", he [[Yi-thai-li]] nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, pâu-hàm liáu [[Nâ-put-le̍t-sṳ̂Napoli]] yî nàm chhiong "chiuk chiâm" ke [[Yi-thai-li pan-tó]]. Thai-khî pet lìn [[pâ sṳ̂ li khà thapBasilicata]] Thai-khî, sî-nàm-lìn [[Sî-sî-lîSicilia]] Chhṳ-chhṳ-khî, sî lìn [[thi le̍t nì ôn Tyrrhenian-hói]], khi̍p tûng lìn [[yî o nì â Ionia-hói]]. Thai-khî mien-chit 15,081 [[phìn-fông kûng-lî]], ngìn-khiéu 2,007,392 ngìn.
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân