"Umbria" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Vung-pu-lî-â to Umbria
 
[[File:UmbriaPanorama.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
[[File:Norcia-panorama.jpg|right|thumb|390px| {{PAGENAME}}.]]
''' Vung-pu-lî-âUmbria ''' (Yi-thai-li-ngî: Umbria {{IPA-it|ˈumbrja}}), vi-yî Yi-thai-li chûng-sîm, Sú-fú [[Phi-lû-kàPerugia]] (Perugia). Mien-chit 8,456 phìn-fông kûng-lî —— khì-chûng [[phi lû kà Perugia-sén]] (Perugia) 6,334 phìn-fông kûng-lî; [[thi̍t ngì nì Terni-sén]] (Terni) 2,122 phìn-fông kûng-lî ——, he Yi-thai-li -{ mien }- chit thi-ńg séu ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li vì-yit put lìm hói ya put lâu ngoi koet chiap-yòng ke Thai-khî. Lâu [[mâ ngì kháiMarche]], [[thok sṳ̂ khà na̍pToscana]] fò [[là chhè oLazio]] Thai-khî phî-lìn. Ngìn-khiéu 834,210 (2003-ngièn thúng-kie). Khì-thâ sàng-sṳ yû [[â sî sîAssisi]] (Assisi), [[khà sṳ̂ thai lo̍k sàng]] (Città di Castello)]], [[Fuk-li-nì-oFoligno]] (Foligno), [[Kú-pí-oGubbio]] (Gubbio), [[Nok-ngì-khapNorcia]] (Norcia), [[O-ngì-vì-yâ-thokOrvieto]] (Orvieto), [[Sṳ̂-pô-lòi-thokSpoleto]] (Spoleto), [[Thok-thitTodi]] (Todi) tén.
 
Vung pu Li-âUmbria yit-chhṳ̀ ngièn chṳ́ yî Kûng-ngièn-chhièn 6 Sṳ-ki sṳ̀ chhiên sái chṳ chhṳ́ ke vung pu li ngìn, sṳ́-yung [[VungUmbria-pu-lî-â ngî | vung pu li ngî]] (lâu [[Là-tên-ngî]] yû ngî ngièn kôan-he). Hien-chhai só chṳ́ ke vung pu lî â m̀-thùng yî [[Kú Lò-mâ]] sṳ̀-khì thùng yit-miàng-chhṳ̂n só chṳ́ khî-vet, heu-chá pâu-hàm kîm [[Mâ-ngì-kháiMarche]] pet-phu, chhṳ̍t chṳ [[Là-vì-nôRavenna]]; than put hàm [[thòi pak Tevere-hò]] sî-ngan, [[Phi-lû-kàPerugia]] thi-khî (su̍k [[âi thi̍t lû Li-âEtruria]] ngìn) fò [[nok ngì khapNorcia]] thi-khî (su̍k [[sat pîn Sabine-ngìn]]).
 
==Li̍t-sṳ́==
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân