"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
{{Hakka-TW|0|中華人民共和國}}<br />
{{Infobox Country
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
| koet-chi thien-fa khî-ho = +86
|}}
 
{{Hakka-TW|0|中華人民共和國}}<br />
'''Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet''' (中華人民共和國), kién-chhṳ̂n '''Chûng-koet''' (中國), he vi-yî [[Â-chû]] tûng-phu, [[Thai-phìn-yòng]] sî-ngan ke [[Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], sú-tû [[Pet-kîn]], liâng-thú mien-chit yok 960 [[phiàng-fông kûng-lî]], he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.
 
3,851

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân