"Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî''' (신의주특별행정구) he Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke 1 chak thi-khî. {{Pet Chêu-sién h…)
 
{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name = {{raise|0.2em|Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî}}
| native_name = {{lower|0.1em|{{nobold|신의주특별행정구}}}}
| native_name_lang = ko
| settlement_type = Tho
| translit_lang1 = &nbsp;
| translit_lang1_type = [[Chosŏn'gŭl]]
| translit_lang1_info = {{lang|ko|신의주특별행정구}}
| translit_lang1_type1 = [[Hon-sṳ]]
| translit_lang1_info1 = {{lang|ko|新義州特別行政區}}
| translit_lang1_type2 = [[McCune-Reischauer]]
| translit_lang1_info2 = Sinŭiju T'ŭkpyŏl Haengjŏnggu
| translit_lang1_type3 =
| translit_lang1_info3 =
<!-- images, nickname, motto --->
| image_flag = Flag of the Sinŭiju Special Administrative Region.svg
| flag_size =
| image_seal = Emblem of the Sinŭiju Special Administrative Region.svg
| imagesize =
| image_alt =
| image_skyline =
| image_caption =
<!-- maps and coordinates ------>
| image_map = Sinuiju Special Administrative Region North Korea.png
| mapsize =
| map_alt =
| map_caption =
|pushpin_map = North Korea
|pushpin_label_position =
|pushpin_map_caption =
|pushpin_mapsize =
| coordinates_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
<!-- location ------------------>
|subdivision_type = Koet-kâ
|subdivision_name = {{flagcountry|North Korea}}
| seat_type =
| seat =
| parts_type =
| parts_style = para
| parts =
| government_type =
| leader_title =
| leader_name =
| area_footnotes =
| area_total_km2 = 132
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| population_footnotes =
| population_total = 349500
| population_as_of = 1998 (est.)
| population_density_km2 = auto
| footnotes =
}}
'''Sinŭiju Thi̍t-phe̍t Hàng-chṳn-khî''' (신의주특별행정구) he [[Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]] ke 1 chak thi-khî.
 
{{Pet Chêu-sién hàng-chṳn-khî-va̍k}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]]
3,855

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân