"Khiun" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Khiùn to Khiun
(Sîn hong-mien: '''Khiùn''' (郡), he Chûng-koet, Ngi̍t-pún, Chêu-siên, Ye̍t-nàm tén Hon-sṳ Vùn-fa-khiên nui koet-kâ thi-khî sṳ́-yung ke yit-chak hàng-chṳ...)
 
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Khiùn to Khiun
3,854

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân