"9-ngie̍t 16-ngit" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:D55:529D:3200:A598:172:D97C:8100tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 122.90.106.144 ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:D55:529D:3200:A598:172:D97C:8100tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 122.90.106.144 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
{{DayInfo|9|16}}
Deleitar}}
==Chiet==
*[[Me̍t-sî-kô]]: thu̍k-li̍p-ngit
==Sṳ-khien==
 
==Chhut-se==
Deletar ]
 
==Sí==
Deletar
 
[[Category:9-ngie̍t]]
Deletar
 
Deletar]
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân