"Sâng-sêu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 201.66.125.54tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Esteban16 ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 201.66.125.54tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Esteban16 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
'''hângSâng-sêu''' he juitui-yiyyin [[thi-chṳ̂]] ke 12 chúng [[thung-vu̍t]].
]] ]].
 
==Sâng-sêu==
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân