"Kurosawa Akira" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
Fî-fu̍k yù 2804:214:81AE:2837:1:2:B8BD:8B0Ftui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Gsad+-*sfdxx ke chui-heu yit-ke pán-pún
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Fî-fu̍k yù 2804:214:81AE:2837:1:2:B8BD:8B0Ftui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Gsad+-*sfdxx ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
{{Infobox person/Wikidata}}
infobox personWikidatacommonscatakira KurosawaHetchhetmìnhengit-pún thien-yáng thô-yênkichokkâKî chhaingièn ke chṳt-ngiap sâng-ap chûngthô-yên liáuphothienyángKî phî ngin-vì he kî thienyángliù-phai chuichung-yeu ke thoipéungiènkî tettoskhàchûngsnchhiu chióngauthoritycantrol
{{commonscat|Akira Kurosawa}}
CaegoryNgìnvu
'''Het-chhe̍t Mìn''' he [[Ngit-pún]] thien-yáng thô-yên, ki-chok-kâ. Kî chhai 50-ngièn ke chṳt-ngia̍p sâng-ap chûng, thô-yên liáu 30 phothien-yáng. Kî phî ngin-vì he kî thien-yáng liù-phai chui chung-yeu ke thoi-péu. 1989-ngièn, kî tet-to [[O-sṳ̂-khà]] chûng-sṳ̂n sṳ̀n-chhiu chióng.
Ngitpún
{{Authority control}}
 
[[Category:Ngìn-vu̍t]]
[[分類:Ngi̍t-pún]]
23

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân