"Chióng Kie-sa̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
Sîn hong-mien: '''Tsiông Kie-sa̍k''' fe̍t-tsá '''Chiông Chûng-chang''' (1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit-1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit), Chûng-fà Mìn-koet tsṳn-tshṳ-kâ, [[ki...
(Sîn hong-mien: '''Tsiông Kie-sa̍k''' fe̍t-tsá '''Chiông Chûng-chang''' (1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit-1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit), Chûng-fà Mìn-koet tsṳn-tshṳ-kâ, [[ki...)
(無差異)
424

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân