"Lâ-tên sṳ-mû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Latin alphabet world distribution.svg|right|thumb|340px370px|Sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû thi-khî.]]
'''Lâ-tên sṳ-mû''' ya tshiu-he [[Lò-mâ sṳ-mû]], he Sî-Êu ngî-ngièn (pâu-hàm [[Yîn-ngî]]) só tshái-yung ke sṳ-mû ne-thúng, he sṳ-kie song chui thûng-hàng ke sṳ-mû, yù tsó-khì ke [[Êu-chû]] [[tshṳ̍t-mìn tsú-ngi]] lâu [[Sî-fông vùn-fa]] ke yáng-hióng, yî-tshièn sṳ́-yung khì-thâ vùn-sṳ ke mìn-tshu̍k (pâu-hàm [[Ye̍t-nàm-ngî]] lâu [[Thú-ngí-khì-ngî]]) ya kói-von Lâ-tên sṳ-mû. Tsṳ̂n-tô tsṳ̂-tshièn mò tshṳ-kí [[vùn-sṳ]] ke [[ngî-ngièn]] ([[Mâ-lòi-ngî]], [[Yin-nì-ngî]] lâu tô-tô [[Thòi-vân nàm-tó ngî-ngièn|ngièn-tshu-mìn ngî-ngièn]]) ya sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû lòi ki-liu̍k tshṳ-kí ke ngî-ngièn. Lâ-tên sṳ-mû tsú-yeu yû yî-ha ngi-sṳ̍p-liuk ke sṳ-mû:
 
2,650

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân