"Thai-yí-sân" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Lantauisland.png|right|thumb|320px|Thai-yí-sân, [[Hiông-kóng]].]]
'''Thai-yí-sân''' (大嶼山) tshai [[Hiông-kóng]] sî-nàm mien, he Hiông-kóng kin-nui tsui-thai ke [[tó-yí]].
 
==Thi-lî==
==Li̍t-sṳ́ ==
==Hàng-tsṳn Khî-va̍k ==
==Sa-khî Fàn-kín ==
==Kûng-khiung Sat-sṳ̂==
==Kau-yuk ==
==Lî-hàng ==
==Kîn-tsi Fat-tsán ==
==Kâu-thûng ==
==Tshâm-siòng ==
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
 
[[Category:Hiông-kóng]]
2,650

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân