"Thèu-ya̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
se-mì
Fôn-ngiàng kông-lìm lòi [[Ngùi-kî pak-khô]] ke [[Hak-kâ-fa]] pak-khô pán-pún!
</h1>
Thai-kâ tû-nèn phiên-cho liá-chúng ngî-ngièn ke chhṳ-yù [[Pak-khô-chhiòn-sû]]. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi [http://hakka.fhl.net/dict/index_hakka.html Hak-ngî Sṳ-tién] lâu [http://hakka.fhl.net/dict/index_enhakka.html Hak-Yîn Sṳ-tién] chhâm-kháu! Vi-liáu chṳn-sòng hién-sṳ [[Pha̍k-fa-sṳ]] sṳ-mû, chhiáng hâ-chhòn [http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=CharisSIL_download#FontsDownload Charis SIL sṳ-thí]. Hakkâpedia ke pán-pún hien-chhai yû [[Special:Statistics|<span style="color: green; font-size: 120%;">{{NUMBEROFARTICLES}}</span>]] vùn-chông.
|}
|style="width:35%"|
2,650

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân