"Chhṳ̂m-chun-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Shenzhen night street.JPG|thumb|350px|Chhṳ̂m-chun-sṳ ya-kín]]
[[File:Shenzhen zhongxingongyuan.jpg|thumb|350px|Chhṳ̂m-chun-sṳ chûng-sîm kûng-yèn]]
'''Chhṳ̂m-chun-sṳ''' ([[深圳]]市) fe̍t-tsá 或者 '''Phên-sàng'''(鵬城) tshai [[Chûng-koet]] nàm-fông [[Chû-kông Sâm-kok-chû]] tûng-ngan, su̍k-yî [[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]] [[Kóng-tûng-sén]], he Chûng-koet thi-yi ke [[kîn-chi]] thi̍t-khî. Chhiòn tû-sṳ thú-thi chúng mien-chit he 1,953 phìn-fông [[kûng-lî]], khì-chûng kîn-chi thi̍t-khî mien-chit yû 395.81phìn-fông kûng-lî.
 
== Thi-lî ==
295

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân