"Sin-ngióng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Sîn-ngiòng''' (新娘, Bride) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p fûn-yîn kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke ńg...)
 
 
[[File:Bride with stephanotis bouquet.jpg|right|thumb|250px|Sin-ngióng.]]
'''Sîn-ngiòng''' (新娘, Bride) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p [[fûn-yîn]] kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke ńg-fông ke chhṳ̂n-fû, nàm-fông chet chhṳ̂n [[Sîn-lòng]].
 
File:A bride in punjab.jpg|Chhôn [[Pâ-kî-sṳ̂-thán]] fûn-fu̍k ke sîn-ngiòng
 
File:WikiBride.jpg| chhôn [[fûn -sâ]] ke [[Sî-fông]] sîn-ngiòng
File:Braut ausBergen.jpg| Sṳ̂n-chhôn chhòn-thúng fûn-fu̍k ke [[Nò-vî]] sîn-ngiòng
File:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_013.JPG| [[Vû-khiet-làn]] sîn-ngiòng
1,361

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân