"Maharashtra" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
''' Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pâng ''' ([[Mâ-là-thi-ngî]]: '''{{lang|mr|महाराष्ट्र}}''', [[Yin-thi-ngî]]: '''{{lang|hi|महाराष्ट्र}}''', [[Là-tên sṳ-mû]] chón-siá: {{IAST|mahārāṣṭra}}), vi-yî [[Yin-thu]] chûng-phu, kâi pâng Sú-fú vì [[Men-mâi]], he Yin-thu ke chú-yeu kîn-chi fò vùn-fa chûng-sîm chṳ̂-yit. Yì [[Phú-nâ]] yi̍t vì kâi pâng chṳ̂ chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit. 「 mâ hâ là sṳ̂ thi̍t là 」 chhai [[Yin-thi-ngî]] ke yi-sṳ̂ he 「 ví-thai ke mìn-chhu̍k 」.
 
Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pâng he khi̍p-yín ngoi koet thèu chṳ̂ chui-tô ke Yin-thu thi-khî, yì-chhiâ khì chhut khiéu chúng ngiak tha̍t-to chhiòn-koet ke 32%. Chui yû-miàng ke kín tiám he su̍k-yî [[sṳ-kie vùn-fa vì-sán]] ke [[â-yî-thò -sa̍k -fut]] lâu [[âi lo̍k là sa̍k fut]].
 
[[Category:Yin-thu]]
1,110

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân

Sṳ̂-ngìn kûng-khí

Miàng-sṳ khûng-kiên

Pien-von

Kiên-tô