"Wikipedia:Yù-mî thù-phién" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
{{#switch:{{rand|3}}
<center>[[File:Yosemite_Valley_with_Half_Dome_in_the_distance.jpg|400px]]<br /><small> [[Yù-sṳn-mî-thi Koet-kâ Kûng-yèn]] he yit-chho [[Mî-koet]] ke [[Koet-kâ Kûng-yèn]], Mien-chit vì 3,080.74 phìn-fông kûng-lî. </center>
|0={{Wikipedia:Thi̍t-set Thiàu-muk/Yù-sṳn-mî-thi‎}}
|1={{Wikipedia:Thi̍t-set Thiàu-muk/Mièn-fâ-páu‎}}
|2={{Wikipedia:Yù-mî thù-phién/Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu}}
}}
1,462

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân