"Anne (Yîn-koet ńg-vòng)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|{{PAGENAME}}. ''' Ôn-nî''' ({{lang-en|Anne}}, {{bd|1665-ngièn |2-ngie̍t 6-ngit |1714-ngièn |8-ngie̍t 1-ngit |CatIdx=Anne}}), 1702-ngi...)
 
[[File:Anne1705.jpg|right|thumb|350px300px|{{PAGENAME}}.]]
''' Ôn-nî''' ({{lang-en|Anne}}, {{bd|1665-ngièn |2-ngie̍t 6-ngit |1714-ngièn |8-ngie̍t 1-ngit |CatIdx=Anne}}), 1702-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit hí sṳ̀n-vì [[Yîn-kak-làn Kiûn-chú lie̍t-péu | Yîn-kak-làn]], [[Sû-kak-làn Kiûn-chú lie̍t-péu | Sû-kak-làn]] lâu [[Oi-ngì-làn Kiûn-chú lie̍t-péu | Oi-ngì-làn]] Ńg-vòng. 1707-ngièn 3-ngie̍t 1-ngit, Yîn-sû 《[[1707-ngièn lièn-ha̍p fap-lin | Lièn-ha̍p fap-lin]]》 chang-sṳt sâng háu, [[Yîn-kak-làn Vòng-koet | Yîn-kak-làn]] lâu [[Sû-kak-làn Vòng-koet | Sû-kak-làn]] lióng-ke Vòng-koet ha̍p pin vì [[Thai Put-lie̍t-tiên Vòng-koet]]. Yî he kì yî “[[Yîn-koet Kiûn-chú lie̍t-péu | thai Put-lie̍t-tiên]] khi̍p [[Oi-ngì-làn Kiûn-chú lie̍t-péu | Oi-ngì-làn]] Ńg-vòng ” ke miàng ngi ki-sa thúng-chhṳ, chhṳ̍t-to 1714-ngièn shì-sṳ.
 
157

次編輯

Thô-hòng chhoi-tân